BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE dla mieszkańców województwa opolskiego po 18 roku życia w okresie od 01.09.2017 r. do 31.01.2019 r.

96 godzin kursu
5 bloków tematycznych, 21 kompetencji cyfrowych
Darmowe materiały dydaktyczne
MIĘDZYNARODOWY EGZAMIN ECCC lub równoważny

Zajęcia w grupach 10-osobowych, w tygodniu lub w weekendy.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym i możliwością zdobycia uznawanego certyfikatu ECCC DIGCOMP lub równoważnego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat bez dodatkowych opłat (wydanie certyfikatu nastąpi jedynie w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu).

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych wśród 250 osób (137 K, 113 M) po 18 roku życia, w tym 80 osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących w woj. opolskim, w tym 75 osób z terenów wiejskich, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK tj. osób o niskich kwalifikacjach, poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach z zakresu technologii cyfrowych zakończonych zewnętrznym egzaminem ECCC lub równoważnym w okresie 01.09.2017-31.01.2019r.

PLANOWANE EFEKTY

Uczestnicy Projektu nabędą/podniosą swoje kompetencje/kwalifikacje w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności edukacyjnej osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, wpływa na polepszenie ich poziomu życia a także zwiększenie szans na rynku pracy. Dzięki podniesieniu kompetencji/kwalifikacji przez Uczestników Projektu, pracodawcy z regionu otrzymają dostęp do kadry posiadającej kwalifikacje, jakich poszukują na rynku pracy, dzięki czemu zwiększy się ich konkurencyjność.

Wartość projektu:

655 000,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich:

589 500,00 zł

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzyskasz pisząc do nas poprzez
formularz kontaktowy bądź dzwoniąc pod numery telefonów:

504 656 558