BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE dla mieszkańców województwa opolskiego po 18 roku życia w okresie od 01.09.2017 r. do 31.07.2018 r.

100 godzin kursu
5 bloków tematycznych, 21 kompetencji cyfrowych
Darmowe materiały dydaktyczne
MIĘDZYNARODOWY EGZAMIN ECCC

Zajęcia w grupach 10-osobowych, w tygodniu lub w weekendy.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym i możliwością zdobycia uznawanego certyfikatu ECCC DIGCOMP lub równoważnego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat bez dodatkowych opłat (wydanie certyfikatu nastąpi jedynie w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu).

CEL PROJEKTU

Celem realizacji projektu jest nabycie kompetencji cyfrowych w zakresie 5 obszarów i 21 kompetencji DIGCOMP na poziomie A w okresie od 1.09.2017 do 31.07.2018 przez 330 (198K,132M) osób dorosłych od 18 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane wsparciem, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie kompetencji i umiejętności TIK, w szczególności w wieku 50+ i więcej – 66 osób (40K;26M), o niskich kwalifikacjach – 198 osób (119K; 79M), z niepełnosprawnościami – 66 osób (39K; 27M), z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych – 231 osób (139K;92M) i kobiety -139 osób

PLANOWANE EFEKTY

Uczestnicy Projektu nabędą/podniosą swoje kompetencje/kwalifikacje w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności edukacyjnej osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, wpływa na polepszenie ich poziomu życia a także zwiększenie szans na rynku pracy. Dzięki podniesieniu kompetencji/kwalifikacji przez Uczestników Projektu, pracodawcy z regionu otrzymają dostęp do kadry posiadającej kwalifikacje, jakich poszukują na rynku pracy, dzięki czemu zwiększy się ich konkurencyjność.

Wartość projektu:

969 375,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich:

872 437,50 zł

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzyskasz pisząc do nas poprzez
formularz kontaktowy bądź dzwoniąc pod numery telefonów:

504 656 558